szerda, május 8

Horda 2

CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ, STÚDIÓ
2014. május 8. CSÜTÖRTÖK 9.00 " Horda 2"
A Nemzeti Táncszínház, a Közép-Európa Táncszín
ház és a Káva Kulturális Műhely közös produkciója
180 perc (16 évtől), verseny
Táncművészek/Dancers: Hargitai Mariann, Horváth Adrienn, Mádi László, Palcsó Nóra
Színész-drámatanárok/Actor-Drama teachers: Sereglei András, Takács Gábor
Koreográfus/Coreographer: Kun Attila

Egy kőszínház. Egy tánccsoport. Egy igazgató és egy koreográfus. Körülöttük a hazai színház világa. Profilváltás a színházban. Melyik hordához tartozzunk? Hogyan tartozzunk egy hordába?
A három órás program a középiskolás korosztályok számára fogalmazza újra Kun Attila Horda című koreográfiáját egy színházi nevelési előadás keretei közt. A foglalkozás a „hordaság”, az egyén és a közösség viszonyát vizsgálja.
Az alkotók célja, hogy az előadás újrateremtésével lehetőséget adjanak a középiskolásoknak arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket és testüket a felkínált problémakör vizsgálatának szentelhessék, fejlesszék aktív értelmi és érzelmi kifejezőkészségüket a mozgáson keresztül, más szóval: képesek legyenek testük szabad kifejező erejét felnyitni és használni.

Az előadás létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


Horde 2

A joint production by the Central European Dance Theatre, National Dance Theatre and Káva Cultural Workshop.

This workshop is a re-thinking of Attila Kun's choreography for secondary-age schoolchildren as a theatre education performance. The workshop examines the connections between “horde”, individuals and communities.
The artists' aim by re-creating this performance is to provide secondary students with the opportunity to use their thoughts, emotions and their bodies to examine the given problems through mutual analysis and action, as well as to develop their ability for intellectual and emotional expression. In other words; to enable teenagers to open up and use the free expressive force of their bodies.
An unconventional performance that combines the word-centred tradition of theatre education with the expressive forms of dance.